top of page
Salvinia1_RobH

Deze website maakt onderdeel uit van een koepelproject waarin een meerjarig onderzoek wordt verricht naar de effectiviteit van de bestrijding van invasieve exotische waterplanten.

We willen kennis en ervaring  bundelen zodat de bestrijding van invasieve exoten landelijk goed georganiseerd en uitgevoerd wordt.

Nieuwe bestrijdingsadviezen en protocollen zijn via deze website te vinden en de bijeenkomsten die vanuit de Community of Practice (COP) worden georganiseerd. 

0345-512710

Samen naar efficiënte & effectieve bestrijdingsmethoden

ONDER DE AANDACHT

Snel optreden van Waterschap Aa en Maas bij aantreffen Japanse peterselie

november 2017

Op 6 juli 2017 is een potentieel invasieve plantensoort gemeld bij Floron. De nieuwe plantensoort is aangetroffen in de zuidelijke oever van de Goorloop, net ten noorden van de Jonker Karellaan bij Helmond (RD 170650-390412). Het betreft waarschijnlijk een kweekvorm met bont blad van Japanse peterselie (Oenanthe javanica). De soort is onder andere ook bekend onder de naam Chinese peterselie. Hij wordt in Zuid-Europa gekweekt als voedingsgewas (hoewel dit waarschijnlijk niet deze bonte vorm is). De soort was in Nederland nog niet bekend als exoot, maar staat in verschillende Amerikaanse staten op de lijst van verboden soorten voor de handel. De soort kan zich uitbreiden middels ondergrondse uitlopers en via zaad (voor zover bekend). In de Goorloop zijn (nog) geen bloeiende planten aangetroffen, wel is duidelijk dat de planten uitlopers vormen. De huidige populatie werd geschat op 500 planten op een stuk oever van 20 meter (50 meter van de oever is bekeken).

 

Met betrekking tot de Japanse peterselie is het advies aan Waterschap Aa en Maas gegeven om op korte termijn de watergang boven- en benedenstrooms van de vindplaats op deze soort te inventariseren, en alle aangetroffen planten inclusief wortelstokken te verwijderen en te vernietigen. 

 

Nadat de vondst op 6 juli aan Floron is gemeld, is de mail met de melding doorgestuurd naar de NVWA en Naturalis (Rijksherbarium). De soort is voor zover bij Floron bekend nog niet eerder verwilderd in Nederland aangetroffen. Het materiaal van de plant is opgestuurd naar het Rijksherbarium in Leiden, om te verifiëren of de determinatie klopt. De determinatie is inmiddels door het Rijksherbarium bevestigd (bij het opgestuurde materiaal ontbraken enkel nog de vruchtjes die nodig zijn voor 100% betrouwbare determinatie). 

 

Voor zover bekend zijn er weinig gevallen van verwildering bekend uit andere Europese landen. Hierdoor is ook weinig bekend over de mogelijke schade aan biodiversiteit. In Engeland is de soort ook in de handel. Er is daar volgens (http://bsbi.org/maps?taxonid=2cd4p9h.aqkngt) slechts 1 geval van verwildering bekend na 2010. In een Engelse horizon-scan (Horizon-scanning for invasive non-native plants in Great Britain, 2011) wordt de soort echter wel ingedeeld bij de ‘Critica-ranked freshwater taxa’ (tabel 3, pagina 13). De invasiviteit van Japanse peterselie is niet bewezen, maar alle ingrediënten lijken aanwezig. De soort is winterhard, groeit langs en in het water en plant zich voort door middel van zaad, wortelstokken en afleggers. In een zo vroeg mogelijk stadium van vestiging opruimen lijkt dus inderdaad de beste optie.

 

Actie

Op 20 juli 2017 is direct ingegrepen en zijn 6 vuilniszakken met planten inclusief de zode afgevoerd. Doordat de plant zich ook vermeerderd middels wortelstokken is op 11 augustus reeds hergroei geconstateerd. Daarna is de oever een centimeter of 30 afgegraven en het materiaal vernietigd. Tot op heden is geen hergroei van Japanse peterselie geconstateerd. 

 

Concluderend kan gesteld worden dat er in dit geval snel en adequaat is gehandeld. De toekomst zal moeten uitwijzen of dit het gewenste effect heeft gesorteerd.

 

 

BESTRIJDINGSMETHODEN

ALGEMEEN

Er zijn verschillende methoden om invasieve exotische waterplanten te bestrijden. De beste methode om te gebruiken is afhankelijk van de soort die bestreden dient te worden, de kosten of de kans van slagen (bestrijden of beheersen). 

NIET-BIOLOGISCH

  • Inzet hydro-venturi

  • Inzet harkboot 

  • Maaien

  • Aanbrengen van lichtwerende barrières 

  • Baggeren en afgraven

  • Afbranden en bevriezen

  • Inperken verspreiding

  • Handmatige verwijdering/nazorg

  • Chemische bestrijding

BIOLOGISCH

Hoewel de potentie van het inzetten van biologische bestrijders in Nederland groot is, zijn de biologische bestrijders doorgaans ook exoten waarvoor een gedegen risico analyse afweging noodzakelijk is voordat een dergelijke maatregel kan worden toegepast in praktijksituaties in Nederland.

Symposia, velddagen, congressen

Wat zijn de laatste ontwikkelingen op het gebied van bestrijding?

Als u een vraag heeft of bij wilt dragen aan de informatie op deze website kunt u contact opnemen met Iris van Gogh.

EXOTISCHE WATERPLANTEN

UNIELIJST

Alliogatorkruid

Grote waternavel

Kleine waterteunisbloem

Moeraslantaarn

Ongelijkbladig vederkruid

Parelvederkruid

Smalle waterpest

Verspreidbladige waterpest

Waterhyacint

Waterteunisbloem

Waterwaaier

 

OVERIGE EXOTEN

Breed pijlkruid 

Egeria

Gele maskerbloem 

Grote kroosvaren 

Grote vlotvaren 

Hydrilla 

Moerashyacint

Smal kroos

Watercrassula/waternaaldkruid 

Watersla 

 

CONTACT 

ADRES

Varkensmarkt 9

4101 CK Culemborg

HEEFT U EEN VRAAG?

VUL DAN ONS CONTACTFORMULIER IN:

Bericht ontvangen! U krijgt zo spoedig mogelijk een reactie.

VOOR EXTRA INFORMATIE KUNT U BELLEN OF MAILEN MET IRIS VAN GOGH, Waardenburg Ecology

CONTACT
bottom of page