top of page
Salvinia1_RobH

De presentaties zijn hieronder te downloaden:

 

- Bestrijding Grote Waternavel bij Aa en Maas

Waterschap Aa en Maas                     >> 

- Praktijkdag Invasieve exoten - Grote waternavel

Bureau Waardenburg                          >> 

- Bestrijden invasieve aquatische exoten
provincie Oost-Vlaanderen

Dienst integraal waterbeleid Provinciebestuur Oost-Vlaanderen  >> 

- Praktijkdag Exotische waterplanten

 Waterschap Vallei en Veluwe           >> 

0345-512710

Presentaties van de eerste praktijkdag

exotische waterplanten 

29 juni 2017, Drunen

presentatie harkboot
bottom of page