top of page
fonteinkruid_waterpest_KD
DSC07788Liesbeth
Salvinia1_RobH

Op dit moment is er weinig uniformiteit in het toepassen van bestrijdingsmethodes, er worden allerlei varianten en uitvoeringsprotocollen toegepast voor verschillende probleemsoorten en watertypen.

Dit is een van de redenen waarom de successen van bestrijdingen nogal uiteenlopend zijn.

0345-512710

PROTOCOLLEN EN BESTRIJDINGSADVIEZEN

Standaardprotocol


Het optimaliseren van bestaande protocollen en methoden, toegepast op de situatie van de Nederlandse water- en terreinbeheerders, is een zeer relevant onderwerp. Ervaringen van reeds uitgevoerde bestrijdingen en bestaande protocollen geven belangrijke aanknopingspunten ten aanzien van welke factoren van belang zijn voor het succesvol bestrijden/voorkomen van nieuwe probleemlocaties. Het meest ideaal is het ontwikkelen van een standaardprotocol dat gevolgd kan worden tijdens de bestrijding.

De vestiging van nieuwe populaties van probleemsoorten kan mogelijk beter voorkomen worden door in te spelen op het verbeteren van early warning protocollen en vroegtijdige eliminatie (zoals brede inzet van de Waterplant app en vrijwilligers). Ook het minimaliseren van vestigingsfactoren voor probleemsoorten kan een belangrijke stap zijn in het oplossen van problemen rondom invasieve exotische waterplanten. Hierbij valt de denken aan het isoleren van wateren en het verlagen van nutriëntconcentraties.

Protocollen Noord-Brabant

In 2013 is het stuk 'Brabantbreed Plaagsoortenbeheer' opgesteld door de Waterschappen Aa

en Maas, De Dommel en Brabantse

Delta.

bottom of page