top of page
Salvinia1_RobH

Community of Practice

 

Omdat er al een CoP Beheer en Onderhoud bestaat, die gedeeltelijk ook bezig is met de exotenproblematiek is gekozen hier bij aan te sluiten. Ook bij het Platform Watersysteemonderhoud (PWSO) en de daaronder opgerichte werkgroep plaagsoorten zijn wij aangesloten. 

Organisatie 
 

In 2017 werken we nauw samen met zowel de CoP B&O en het PWSO. We richten ons op het bij elkaar brengen van mensen en organisaties met soortgelijke problemen met betrekking tot de bestrijding van invasieve exotische waterplanten. Hiermee ontstaat een onafhankelijk kennis-uitwisselplatform dat zich richt op de bestrijding van de grootste probleemsoorten. Binnen het samenwerkingsverband staan het delen van ervaring en kennis voorop. In 2017 worden twee praktijkdagen georganiseerd en stellen we doelen voor de komende jaren.

0345-512710

Samen naar efficiënte & effectieve bestrijdingsmethoden

Voor wie?
 

In principe kan iedereen die zich bezighoudt met bestrijding van invasieve exotische waterplanten lid worden van het samenwerkingsverband met de CoP B&O.

 

De kerngroep van de CoP bestaat uit ecologen, enkele adviesbureaus en waterbeheerders vanuit waterschappen die bezig zijn met het oplossen van vraagstukken rondom de bestrijding van invasieve exotische waterplanten. Hier omheen bevindt zich een flexibele schil van mensen uit willekeurige organisaties die zich bereid voelen ervaringen en kennis te delen over de bestrijding van invasieve exotische waterplanten tijdens bijeenkomsten.

Denk hierbij aan kennisinstituten, uitvoerders, bestrijders, etc.

In het eerste jaar van de CoP willen we opzoek naar medeorganisatoren voor CoP evenementen en hopen we verschillende nieuwe CoP leden aan te trekken.

Financiering

Het eerste jaar van het samenwerkingsverband (2017) wordt gefinancierd door de NVWA,  het lidmaatschap is gratis. Vervolgens zijn de kosten afhankelijk van de praktijkdagen die per jaar georganiseerd worden. Er wordt gezocht naar financiering voor de periode erna.

 

Financiering projecten

Binnen het eerste jaar van de CoP gaan we onder andere opzoek naar projecten met betrekking tot de bestrijding van invasieve exotische waterplanten die plaats kunnen vinden in het kader van het koepelproject. Voor de uitvoering van deze projecten is financiering nodig. Met elkaar gaan we opzoek naar een goede financieringsstructuur voor soortgelijke projecten waar we vervolgens met elkaar van kunnen leren. 

WAT STAAT ER OP DE AGENDA?

14 december 2016

Symposium exotische waterplanten

MEER

NIEUWS?

Wat zijn de laatste ontwikkelingen op het gebied van bestrijding?

DIRECT

CONTACT

Als u een vraag heeft of bij wilt dragen aan de informatie op deze website kunt u contact opnemen met Iris van Gogh.

CONTACT

POSTADRES

Postbus 365
4100 AJ Culemborg

HEEFT U EEN VRAAG?

VUL DAN ONS CONTACTFORMULIER IN:

Bericht ontvangen!

VOOR EXTRA INFORMATIE KUNT U BELLEN OF MAILEN MET IRIS VAN GOGH (Bureau Waardenburg)

Email: i.van.gogh@buwa.nl

Tel: 0345-512710

Meer info over bestrijding exoten?

CONTACT
bottom of page