top of page
Hydrocotyle2_RobH
fonteinkruid_waterpest_KD
DSC07788Liesbeth
Salvinia1_RobH

Invasieve exotische waterplanten zijn in ons milieu terecht gekomen doordat ze hier zijn gekweekt of geïmporteerd voor gebruik in vijvers en aquaria. Deze soorten zijn echter, bedoeld of onbedoeld, in de Nederlandse wateren terechtgekomen.

 

Hoewel niet alle exoten in Nederland overleven, zijn er ook een heel aantal soorten die het juist heel goed doen. Sommige soorten doen het zo goed, dat ze inheemse watervegetatie overwoekeren en wegconcurreren. Soms groeien hele watergangen dicht met bijvoorbeeld een soort als ongelijkbladig vederkruid. De soorten zorgen voor overlast doordat de afvoer van water in gevaar komt, en doordat ze schade aanrichten aan het ecosysteem.

0345-512710

INVASIEVE EXOTISCHE WATERPLANTEN ALGEMEEN

Tijdige herkenning 
 

Het is van groot belang invasieve exotische waterplanten tijdig te herkennen, zodat deze bestreden kunnen worden. Het herkennen van de soorten is echter niet altijd gemakkelijk, doordat sommige inheemse soorten erg op de exotische soorten lijken. Op deze website zijn de meest risicovolle invasieve exotische waterplanten te vinden, die grotendeels tevens zijn besproken in de veldgids ‘Invasieve waterplanten in Nederland’ (ministerie van LNV, 2010). De invasieve exotische waterplanten zijn onder te verdelen in: 

  1. exoten die zijn opgenomen in de Unielijst

  2. overige exoten

bottom of page