top of page
Salvinia1_RobH

BLIJF OP DE HOOGTE VAN HET LAATSTE NIEUWS

0345-512710

Samen naar efficiënte & effectieve bestrijdingsmethoden

Agenda

AGENDA

De agenda wordt in 2018 bijgewerkt.

Eerdere evenementen

EERDERE EVENEMENTEN

SYMPOSIUM EXOTISCHE WATERPLANTEN

14 december 2016, Wageningen

The International Conference on Aquatic Invasive Species is widely considered the most comprehensive international forum on aquatic invasive species and continues to evolve to address new and emerging issues.

Sessions and presentations include the review of accumulated scientific knowledge; presentation of the latest field research; introduction of new technological developments for prevention, monitoring and control; discussion of policy and legislation; and mechanisms to raise awareness with the general public through education and outreach initiatives. 

In recent years the conference has typically involved over 400 participants from over 30 countries, representing academia, industry, government agencies, NGOs and other stakeholders involved in the issues. Many are seeking opportunities for international cooperation and collaboration to address AIS issues from a global perspective.

PRAKTIJKDAG 1 -  Grote Waternavel

29 juni 2017, Drunen

10:00 - 15:30

Download het programma

Meer weten?

Download de presentaties van de praktijkdag of stel uw vraag aan Iris van Gogh.

Bericht ontvangen!

Doelgroep: medewerkers van provincies, terreinbeheerders, waterschappen, gemeenten en adviesbureaus 

 

De Wet natuurbescherming leidt bij provincies tot de opgave van een exotenbeleid, als invulling van de opdracht: "Gedeputeerde staten dragen er zorg voor dat in hun provincie het aantal van de invasieve exoten (…) zoveel mogelijk wordt teruggebracht." 

 

De bestuurlijke discussies van provincies met rijksoverheid en andere betrokken partijen over de invulling van deze nieuwe verantwoordelijkheid naderen hun afronding. De individuele provincies staan nu voor de uitdaging het beleid inhoudelijk te concretiseren. 

 

De bijeenkomst heeft tot doel de gedachtenvorming over exotenbeleid op provinciaal niveau te inspireren, zowel wat betreft de ecologische inhoud als organisatorische vormgeving.

 

Voor de ecologische aspecten wordt inzicht geboden in de huidige praktijkervaring van terreinbeheerders, waterschappen, gemeenten en groene adviesbureaus met (de effectiviteit van) eliminatie-en beheermaatregelen. Voor de organisatorische aspecten wordt gekeken naar de mogelijkheden voor samenwerking tussen terreinbeheerders, waterschappen en gemeenten, provincies en EZ. Met als centrale vraag hoe het provinciaal exotenbeleid maatschappelijk kosteneffectief vorm kan krijgen.

Wilt u weten wat deze bijeenkomst heeft opgeleverd? Neem dan contact op met Iris van Gogh.

PRAKTIJKDAG 2   - Watercrassula

donderdag 30 november 2017, Almelo

10:00 - 15:30 uur

Download het programma

Na een geslaagde symposiumdag over de bestrijding van invasieve exotische waterplanten (14 december 2016) en de eerste praktijkdag over grote waternavel (29 juni 2017), vond de tweede praktijkdag plaats op donderdag 30 november 2017. De praktijkdag met het thema: ‘Watercrassula; wat moeten we ermee?’ was onderdeel van het meerjarig landelijk onderzoek naar de bestrijding van invasieve exotische waterplanten en is georganiseerd in samenwerking met de Community of Practice beheer en onderhoud, het Waterschap Vechtstromen en Landschap Overijssel.

In de ochtend was er aandacht voor watercrassula, natuurwetgeving en de gedragscode, ervaringen uit het gebied 'De Doorbraak' en systeemgerichte maatregelen. Samen met de deelnemers aan de dag hebben we ervaringen uitgewisseld met betrekking tot de bestrijding van watercrassula. We zochten naar manieren om gezamenlijk op te trekken bij onderzoek naar bestrijdingsmogelijkheden en gingen in gesprek over preventie van verspreiding. In de middag gingen we het veld in om de situatie bij het natuurontwikkelingsproject ‘De Doorbraak’ (Landschap Overijssel) te bekijken en bediscussiëren.

 

watercrassula

Meer weten?

Stel uw vraag aan Iris van Gogh.

Bericht ontvangen!

bottom of page