top of page
fonteinkruid_waterpest_KD
DSC07788Liesbeth
Salvinia1_RobH

Onder de biologische bestrijdingsmethoden vallen de volgende manieren van bestrijden:

-    Inzet insecten als bestrijder

-    Inzet graskarpers als bestrijder

-    Inzet schimmels als bestrijder

0345-512710

BIOLOGISCHE BESTRIJDINGSMETHODEN

Biologische bestrijders doorgaans ook exoten
 

Hoewel de potentie van het inzetten van biologische bestrijders in Nederland groot is, zijn de biologische bestrijders doorgaans ook exoten waarvoor een gedegen risico analyse afweging noodzakelijk is voordat een dergelijke maatregel kan worden toegepast in praktijksituaties in Nederland. Vooral in internationale literatuur zijn regelmatig bestrijdingsprojecten van exotische waterplanten beschreven waarbij biologische bestrijders zijn ingezet. De biologische bestrijders zijn hierbij meestal afkomstig uit dezelfde regio als waar de exotische waterplant vandaan komt. In Nederland is hier vooralsnog weinig mee gewerkt.

Inzet insecten als bestrijder

In het kader van een CABI project is in Nederland een biologische bestrijding van grote kroosvaren door het kroosvarensnuittorretje (Stenopelmus rufinasus) ingezet. De eerste resultaten hiervan lijken veelbelovend. Ook door anderen wordt het toepassen van herbivore biologische bestrijders in Nederland als kans gezien. Zo is bestrijding van de waterhyacint (Eichhornia crassipes) door de snuitkevers (Neochetina bruchi en N. Eichornia) en de mot (Niphograpta albiguttalis) mogelijk en is grote waternavel te bestrijden door de snuitkever (Listronotus elongatus) in te zetten.

In Nederland komen tevens inheemse aquatische motten voor zoals de krannebscheermot (Parapoynx stratiotata) die wellicht zinvol in te zetten zijn bij het bestrijden van exotische waterplanten. 

 

Inzet graskarpers als bestrijder

In het buitenland lijkt biologische bestrijding van ondergedoken exotische waterplanten door herbivore triploïde graskarpers (Ctenopharyngodon idella) die zich niet kunnen voortplanten een geschikte bestrijdingsmethode om overlast van exotische waterplanten tegen te gaan. In het verleden werden graskarpers in Nederland uitgezet om waterplanten op natuurlijke wijze te beheren. De triploïde vorm van graskarper vormt mogelijk ook een geschikte maatregel om overlast van exotische waterplanten in Nederland tegen te gaan. In gecontroleerde veldexperimenten is aangetoond dat graskarpers in Nederland in staat zijn om exotische ondergedoken waterplanten zoals waterpest (Elodea nutallii) volledig weg te grazen. 

 

Inzet schimmels als bestrijder

In laboratoria in o.a. Noord-Amerika zijn proeven gedaan met het inzetten van schimmels als biologische bestrijder van exotische waterplanten.

Deze mechanismen zijn voor zover bekend echter nooit in praktijksituaties toegepast. 

bottom of page