top of page
Salvinia1_RobH

De presentaties zijn hier te downloaden:

- Bestrijding Grote Waternavel bij Aa en Maas

Waterschap Aa en Maas         >> 

 

- Praktijkdag bestrijding invasieve exoten - grote waternavel

 Bureau Waardenburg >> 

 

- Bestrijden invasieve exoten
provincie Oost-Vlaanderen

Dienst integraal waterbeleid Provinciebestuur Oost-Vlaanderen>>

 

- Praktijkdag Exotische waterplanten

 Waterschap Vallei en Veluwe   >>

0345-512710

Presentaties van de eerste praktijkdag

exotische waterplanten 

29 juni 2017, Drunen

presentatie harkboot
bottom of page